Archiv der Kategorie: Ergebnisse

Ergebnisse Vereinsmeisterschaft 2013

Regel Disziplin Platz Ringe
1.10 Luftgewehr
Schüler
Wolfgarten René 1. 69
Jugend
Meskendahl Leon 1. 265
Damen
Breuer Daniela 1. 365
Wolfgarten Sascir 2. 244
Schützen
Wolfgarten Markus 1. 328
Senioren A
Kastner Udo 1. 340
1.11 Luftgewehr aufgelegt
Altersklasse
Meskendahl Ingo 2. 288
Möller Thomas 1. 294
Damen-Altersklasse
Möller Cornelia 1. 287
Senioren
Breuer Harald 1. 298
Büschgens Hans-Josef 3. 284
Hennes Klauspeter
Kroniger Rolf 2. 296
Breuer Monika 4. 275
Kritzen Hans-Heinrich
1.40 KK Sportgewehr (3×10/3×20)    
Damen
Breuer Daniela 1. 249
Senioren A
Kastner Udo 1. 258
1.41 KK Sportgewehr Auflage
Altersklasse
Meskendahl Ingo 1. 268
Damen-Altersklasse
Möller Cornelia 1. 280
Senioren
Breuer Harald 1. 285
Büschgens Hans-Josef
Hennes Klauspeter 4. 260
Kroniger Rolf 2. 279
Breuer Monika 3. 267
1.43 KK 50m-Zielfernrohr Auflage
Senioren
Breuer Harald 1. 290
Kroniger Rolf 2. 275
Breuer Monika 3. 296
1.56 Unterhebelrepertierer
Schützen
Breuer Daniela 1. 318
1.80 KK Liegendkampf (Olympic Match)
Damen
Breuer Daniela 1. 547
Senioren A
Kastner Udo 1. 554
2.10 Luftpistole
Jugend
Schmitz Pascal
Schützen
Breuer Martin
Müller Kai 1. 312
Damen
Anoune Jessica
Schmitz Bettina
Altersklasse
Meskendahl Ingo 1. 312
Möller Thomas 2. 244
Damen-Altersklasse
Möller Cornelia 1. 352
2.40 KK Sportpistole
Schützen
Müller Kai 2. 220
Vaccaro-Notte Vincente 1. 245
Senioren
Breuer Harald 1. 251
Kastner Udo
Kroniger Rolf 2. 221
Cau Natale
2.51/2.54 Großkaliberpistole .30/.38
Schützen/Senioren
Vaccaro-Notte Vincente 1. 241
Breuer Harald 2. 241
Kaster Udo 3. 223
Cau Natale

Ergebnisse Kreismeisterschaft 2013

15 Starter

in 28 Wettbewerbeb

holten 16 Titel

Regel Disziplin Platz Ringe
1.10 Luftgewehr
Schüler
Meskendahl Leon 4. 233
Damen
Breuer Daniela 1. 362
Senioren A
Kastner Udo 2. 323
1.11 Luftgewehr aufgelegt
Körperbehinderte
Meskendahl Ingo
Damen-Altersklasse
Möller Cornelia 5. 268
Senioren A
Breuer Harald 8. 290
Büschgens Hans-Josef 20. 278
Hennes Klauspeter 22. 273
Kroniger Rolf 6. 291
Senioren A weiblich
Breuer Monika 6. 285
Senioren C
Kritzen Hans-Heinrich 13. 257
1.35 KK 100 Meter
  Damen
  Breuer Daniela 1. 260
1.36 KK 100 Meter Auflage
Senioren A
Breuer Harald 3. 292
Senioren A weiblich
Breuer Monika 3. 290
1.40 KK Sportgewehr (3×10/3×20)    
Damen
Breuer Daniela 1. 257
Senioren A
Kastner Udo 1. 264
1.41 KK Sportgewehr Auflage
Körperbehinderte
Meskendahl Ingo 1. 276
Senioren A
Breuer Harald 2. 287
Büschgens Hans-Josef 13. 265
Hennes Klauspeter 14. 254
Kroniger Rolf 5. 280
Senioren A weiblich
Breuer Monika 4. 255
1.43 KK 50m-Zielfernrohr Auflage
Senioren A
Breuer Harald 1. 286
Kroniger Rolf 4. 268
Senioren A weiblich
Breuer Monika 1. 266
1.56 Unterhebelrepertierer
Schützen
Breuer Daniela 3. 271
1.80 KK Liegendkampf (Olympic Match)
Damen
Breuer Daniela zQ 545
Senioren A
Kastner Udo 1. 556
2.10 Luftpistole  
Schützen
Breuer Martin 2. 359
Müller Kai 21. 312
Damen
Anoune Jessica 1. 339
Damen-Altersklasse
Möller Cornelia 2. 323
2.40 KK Sportpistole
Schützen
Müller Kai 21. 162
Vaccaro-Notte Vincente 17. 207
Senioren A
Kastner Udo 14. 205
2.51/2.54 Großkaliberpistole .30/.38
Schützen
Vaccaro-Notte Vincente 5. 222
Senioren C
Cau Natale 13. 233

Alle Ergebnisse der Kreismeisterschaft finden Sie auf der Seite des Kreises 031 Moers.